L

lahmen ontua
Lahmheit, f ontuminen
lange Seite, -n, f pitkä sivu
leichter Sitz, m kevyt istunta
leichttraben keventää
Lektion, -en, f liike
Lichtfuchs, m liinakko
links Galopp, m vasen laukka
loben kehua, palkita
Longe, -n, f liina
longieren juoksuttaa
Longiergurt, -e, m juoksutusvyö
Losgelassenheit, f irtonaisuus