Juoksutus

longieren juoksuttaa
Longe, -n, f liina
Peitsche, -n, f piiska
Longiergurt, -e, m juoksutusvyö
Doppellonge, -n, f juoksutus kahdella liinalla
Ausbinder, mon. sivuohjat
treiben ajaa eteen