Ratsastuksen peruskäsitteet

reiten ratsastaa
aufmarschieren ratsastaa kaartoon
aufsitzen nousta satulaan
absitzen nousta satulasta
Abteilung bilden siirtyä ratsastamaan osastossa
in der Abteilung reiten ratsastaa osastossa
zügel aufnehmen kerätä ohjat
am Zügel gehen kulkea kuolaintuntumalla
am langen Zügel gehen kulkea pitkin ohjin
vorwärts-abwärts eteen-alas
halbe Parade, -n, f puolipidäte
treiben ajaa eteen
annehmen pidättää
nachgeben myödätä
Sitz, m istunta
aussitzen istua ravissa alas satulaan 
leichttraben keventää
leichter Sitz, m kevyt istunta
Springsitz, m esteistunta